Data e publikimit: 03-04-2011 17:32:07 | Emri: gashi | Vendndodhja: Vende Tjera | Vendi: gjermani | 265 herë e shfaqur |

Ju ndihmojm penzionistëve nga KS që kan punuar në gjermani për të realizuar të drejtën për penzion gjerman.

Gjermani; Tel. +49 172 5341261 b-gashi@web.de


Kjo shpallje nuk ekziston

Më dërgo email me links të ndryshuar dhe çaktivizuar shpalljet