Tjera - Sharr

Shiteni gjërat që nuk keni nevojë ti mbani në shtëpinë tuaj, apo bleni gjërat që keni nevojë, jo rallë qëllon që të gjeni diçka shumë interesante dhe me vlerë në çmim shumë të lirë.

Nuk u gjet asgjë