Data e publikimit: 30-04-2011 14:17:13 | Emri: I.. | Vendndodhja: Kosovë | 857 herë e shfaqur |

Bëjmë ndërtimin e mureve të shtëpive me gur , ndërtimin e restoranteve me gjitha llojet e gurit apo materialit , fontanave , rrugëve të oborrit etj

Kjo shpallje nuk ekziston

Më dërgo email me links të ndryshuar dhe çaktivizuar shpalljet